Visning af billede: zise_top  
Visning af billede: zise_top_2   
     Til Forsiden        Kontakt    
 
 

 

Told- og Skattehistorisk Selskab

Told- og Skattehistorisk Selskab blev stiftet den 24. oktober 1977 og har til formål at skabe interesse for told- og skattehistorie, for det danske toldvæsens og det danske skattevæsens historie.

Generalforsamling

Told- og Skattehistorisk Selskab indkalder herved til generalforsamling torsdag den 16. april 2016, kl 16.00 i kanti­nen i Skat, Østbanegade 123, 2100 København Ø, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om virksomheden 1. januar - 31. december 2015
 3. Indkomne forslag
 4. Regnskab 1. januar - 31. december 2015
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.v.
  1. 1 formand
  2. 4 bestyrelsesmedlemmer
  3. 2 bestyrelsessuppleanter
  4. 2 revisorer
  5. 1 revisorsuppleant
 6. Fastsættelse af kontingent for 2017
 7. Eventuelt

 

 

Tilbage | Til Top