Visning af billede: zise_top  
Visning af billede: zise_top_2   
     Til Forsiden        Kontakt    
 
 

 

Følgende vil umiddelbart kunne komme på tale som foredragsholdere, men selskabet er meget åben over for forslag:

Professor, dr. oecon. Hans Chr. Johansen
Anne Maries Allé 4A
5250 Odense SV
Tlf 66 17 21 05
e-mail: hcj@hist.sdu.dk

Da der i 1903 blev indført en statslig indkomst- og formueskat, betød det en stor forandring i både strukturen i de direkte skatter og i skatteforvaltningen. Selv om de beløb, der blev udskrevet i de første år, var beskedne, gav det nye system mulighed for en gradvis udvikling i satserne, som var en væsentlig betingelse for, at 1900-tallets velfærdsstat kunne finansieres. Frem til 1960erne fastholdt man den skatteform, der var blevet fastlagt i 1903, men på det tidspunkt havde samfundsudviklingen medført, at der var opstået store problemer omkring bl.a. ægtefællers sambeskatning og den bagudbetalte skat. Der kom derfor reformer til omkring 1970, hvoraf den største var indførelse af kildeskat, og også efter 1970 har der været brug for stadige reformer, der har skullet forsøge at indpasse politiske ønsker om f.eks. øget opsparing, øget beskæftigelse og erhvervslivets internationale konkurrenceevne i beskatningen.

Ekspeditionssekretær Aage Emil Hansen

Bakkesvinget 20
6340 Kruså
Tlf 74 67 11 80
e-mail: aageemil@mail.dk

 • Danmarks grænsevagt i 130 år
  Lysbilledforedrag om Grænsegendarmeriets historie fra Holstens sydgrænse 1839, deltagelse i krigen 1864, tiden ved Kongeåen samt den nuværende grænse indtil nedlæggelsen af korpsets i 1969.

 • Kongeåen. Told- og Statsgrænse 1864-1920
  Lysbilledforedrag om grænsens oprettelse, dagligdagen for toldere og gendarmer. Der fortælles ligeledes om smugleri mv.

Lektor dr. phil. Erik Helmer Pedersen
Colbjørnsensvej 8
2850 Nærum
Tlf 45 80 03 82
email: erih_ped@tiscali.dk

 • Tiende
  Foredrag om tienden som udtryk for naturalskatternes betydning og vægt rent landbrugshistorisk og økonomisk historisk betragtet. Det er et nyt emne for mig, kaldt frem af en forespørgsel fra Mern om at holde sådan et foredrag i oktober i anledning af tiendereformens netop overståede 100-årsdag.

Dr. phil. Mikael Venge
Askebjergvej 3
4792 Askeby
Telefon 55 82 61 14
email: mikael.venge@mail.dk

 • Øresundstolden
  Skatter i Danmarks middelalder
  Borgerkrige og skatter på reformationstiden, evt. med lokal kolorit
Tilbage | Til Top