I hundrede ord. Bladvirksomheden 1903-2003. Redigeret af Ole Østergaard Pedersen.

2003. 36 s. ill. indb.

I anledning af at Dansk Toldtidende kan fejre 100-året for dets første nummer i 1903, har Dansk Told & Skatteforbund udgivet et smukt indbundet særtryk af nr. 4/2003 af Dansk Told & Skat, som medlemsbladet nu hedder. I særtrykket bringes udover  indlæg af de nulevende redaktører samt enkelte andre en historisk artikel om Dansk Toldtidende og dets forgængere mv af Zises tidligere redaktør, dr. phil. Anders Monrad Møller.

Særtrykket er udgivet af Dansk Told & Skatteforbund og i kommission hos Told- og Skattehistorisk selskab.

Pris
Pris for medlemmer: 50 kr.

Pris for ikke-medlemmer: 125 kr.

Bogen kan bestilles via Bogbestilling.

Visning af billede: i_hundrede_ord