Toldbygninger på Bornholm
af Mogens Lau.

2016. 132 s. ill. indb.

Told- og Skattehistorisk Selskab har næsten lige siden dets oprettelse i 1977 ønsket at udgive et værk om toldvæsenets bygninger og deres historie, hvilket efter flere tilløb nu søges realiseret og indledes med dette bind om de bornholmske toldbygninger.

Historien om de bornholmske toldbygninger afspejler erhvervsudviklingen på Bornholm og øens historie, der på væsentlige punkter adskiller sig fra det øvrige Danmarks historie.

I forhold til det øvrige land, var der mange toldbygninger på Bornholm. I 1851 var således 12% af provinsens toldsteder beliggende på Bornholm, mens kun 3,5% af de ansatte gjorde tjeneste her.

Toldstedernes placering på Bornholm afspejlede, at man var på en ø, og at det var vandvejen, der var den eneste transportvej til og fra øen og i mange til­fælde også den mest sikre transportvej mellem de enkelte byer på Bornholm. Bortset fra havnen i Rønne er de øvrige havneanlæg af relativ nyere dato. I begyndelsen af 1800'tallet kom der gang i byggeriet af egentlige havneanlæg på Bornholm. Indtil da havde man klaret sig med de naturlige anløbspladser, som der var så mange af især på øens nordlige halvdel.

Indtil 1841 var toldvæsenet samlet i Rønne bortset fra, at der i 1805 var blevet ansat en klareringsbetjent i Nexø. I 1841 blev der oprettet selvstændige toldsteder i Hasle, Sandvig-Allinge, Gudhjem og Svaneke ligesom Nexø fik samme status.

I takt med erhvervsudviklingen og den teknologiske udvikling blev der stadig færre toldsteder på øen. Indførelsen af momsen i 1967 medførte omfattende strukturændringer og store personalerokeringer i hele Danmark og bevirkede, at toldvæsenet på Bornholm atter blev samlet i Rønne. Som det eneste sted i landet benyttes den moderniserede toldkammerbygning fra 1897 med senere tilbygninger fortsat af toldvæsenet, som nu er blevet til SKAT.

I bogen får vi således historien om disse bygninger og deres udvikling gennem årene frem til i dag. Bogen er rigt illustreret med fotografier gennem årene af såvel bygningerne som de havne, hvor bygningerne er beliggende. Bogen er på 132 sider, smukt indbundet i hellærred og med smudsomslag.

Pris
Pris for medlemmer: 138 kr.

Pris for ikke-medlemmer: 168 kr.