Toldkamrene på Fyn, Langeland og Ærø
Redigeret af Gunnar Jakobsen

  1. 280 s. ill. indb.

Told- og Skattehistorisk Selskab har næsten lige siden dets oprettelse i 1977 ønsket at udgive et værk om toldvæsenets bygninger og deres historie, hvilket efter flere tilløb nu søges realiseret og indledtes i 2016 med bogen om "Toldbygninger på Bornholm".

Toldkamrene i Danmarks større eller mindre byer spillede en væsentlig rolle som statsmagtens repræsentant i byen og dens daglige liv, centralt placeret, som oftest på havnen, tegnet af Danmarks bedste arkitekter, således også på Fyn, Langeland og Ærø, hvor fynske arkitekter, kgl. bygningsinspektør J. Vilh. Petersen (1851-1931) stod bag toldkamrene i Svendborg, Odense, Rudkøbing og Ærøskøbing, mens hans søn, kgl. bygningsinspektør Knud Lehn Petersen (1890-1974) stod bag Havnetoldboden i Odense, mens kgl. bygningsinspektør, arkitekt Carl August Møller (1805-1865) stod bag toldkammeret i Nyborg.

Historien om toldbygningerne på Fyn, Langeland og Ærø afspejler erhvervsudviklingen i øernes større byer, samt trafikmidlernes udvikling, hvilket også ses af toldkamrenes størrelse i de enkelte byer.

Toldkamrene på Fyn, Langeland og Ærø dokumenterer baggrunden for de enkelte bygningers opførelse og videre liv i toldetatens tjeneste, hvor en stor del blev afhændet efter Momsens indførelse og omfattende strukturrationaliseringer i 1967-68.

Toldkamrene, hvoraf mange er fredede, ligger der heldigvis stadig og bliver passet godt på af de nye ejere, private som offentlige. Bogens righoldige billedmateriale dokumenterer bygningernes historie, men også udviklingen i havnemiljøerne, som i flere byer er under stærk forandring, hvilket bogens righoldige billedmateriale er med til at dokumentere. To tidligere toldbygninger i Odense er dog revet inden for de seneste par år, således Lehn Petersens havnetoldbod i 2020, mens Jacob Blegvads (1921-2010) prisbelønnede toldbygning fra 1977 blev nedrevet i 2022 til fordel for et bæredygtigt nybyggeri!

Vi følger byggesagerne, som ofte kom ud for besparelser, således blev der bygget retirader i gården, så personalet måtte udenfor i vind og vejr for at forrette sin nødtørft. Vi følger også den teknologiske udvikling, for hvornår man fik indlagt vand i toldboden, hvornår man gik fra petroleumslamper over til elektrisk lys, og hvornår man slap af med de osende kakkelovne og fik centralvarme.

Toldforvalteren i Ærøskøbing havde tjenestebolig i toldboden, men gennem mange år måtte toldforvalteren og hans familie helt frem til 1953 begive sig til det lokale sygehus for at få et bad. Først i 1959 fik man indlagt centralvarme med oliefyr.

Forfatterne er Henrik Fode, Eva Frellesvig, Harriet M. Hansen, Gunnar Jakobsen, Hans Kaae, Kurt Risskov Sørensen, Claus M. Smidt og Ingrid Vatne.

Bogen, der er på 280 sider, er smukt indbundet og rigt illustreret i s/h og farve med fotografier og tegninger af bygningerne samt havnemiljøerne.

 

Pris
Pris for medlemmer: 198 kr.

Pris for ikke-medlemmer: 248 kr.