Dansk Skattehistorie I af Mikael Venge.

Danmarks skatter i middelalderen indtil 1340
Bind 1 er skrevet af dr. phil. Mikael Venge, mangeårig redaktør af Zise - Told- og Skattehistorisk Tidsskrift. Mikael Venge har tidligere skrevet bind 1 af Dansk Toldhistorie (1987) samt bogen om "Det gamle Aalborghus" (1991).

Bindet skildrer middelalderens skatter, der kan spores til Danmarkshistoriens begyndelse, og som giver genlyd i de følgende århundreder. Skatterne følges fra enkelte, ydmyge skatteydere til den politiske diskussion på det årlige, ofte stormfulde Danehof. Der konkluderes, at problemer i skatteopkrævningen som den skattefrie bundgrænse, smarte skatteyderes skattetænkning, inddrivelse af restancer fra fallerede eller genstridige skatteydere samt det parlamentariske slagsmål om skatternes bevilling øjensynligt er evigtgyldige og optræder i hele Danmarks middelalder.

Pris
Pris for medlemmer ved bestilling som enkeltbind: 328 kr.

Pris for ikke-medlemmer ved bestilling som enkeltbind: 428 kr.

Bogen kan bestilles via Bogbestilling.

 

Visning af billede: dansk_skattehistorie_i