Dansk Skattehistorie III af Leon Jespersen.

Adelsvældens skatter 1536-1660
Bind 3 er skrevet af seniorforsker ved Rigsarkivet, redaktør af Zise 2002-2003, lic. phil. Leon Jespersen. Leon Jespersen er specialist i Christian IV's tidsalder og har forsket i dansk og nordisk historie i 15-1600-tallet og har bl.a. skrevet om skatteforvaltning i bind 1 af Dansk Forvaltningshistorie" (2000) og om beskatningen i Norden i en fælles nordisk publikation "A Revolution from Above?" (2000).

I bindet skildres adelsvældens tid (1536-1660), der skattehistorisk var en skelsættende periode. Ved periodens begyndelse var Danmark en domænestat, hvor kongen skulle leve af domænerne (krongodset). Med reformationens inddragelse af kirkegods var krongodset vokset og trods 1500-tallets lensreformer, der skulle øge kronens udbytte af krongodset, voksede behovet for skatter. I 1600-tallets første halvdel blev de ekstraordinære skatter i praksis ordinære, og skattestaten voksede frem. De hyppige skatter udløste en række politiske og økonomisk-sociale protester og reaktioner, der kom til at præge udviklingen i 1600-tallets første halvdel. En skattestrid på stændermødet i 1660 var den ydre anledning til arvekongedømmets og efterfølgende enevældens indførelse. Herefter kunne skattestaten slå fuldt igennem.

Pris
Pris for medlemmer ved bestilling som enkeltbind: 328 kr.

Pris for ikke-medlemmer ved bestilling som enkeltbind: 428 kr.

Bogen kan bestilles via Bogbestilling.

Visning af billede: dansk_skattehistorie_iii