Dansk Skattehistorie V af Anders Monrad Møller.

Frem mod en længe ventet reform 1818-1903
I dette bind skildres skatteopkrævningen under den sene enevælde. Det skete på et grundlag, som kun delvist blev moderniseret ved indførelsen af den nye matrikel i 1844. Siden skulle to krige finansieres ved ekstra beskatning, og i slutningen af 1800-tallet betød den økonomiske udvikling, at en omlægning af skatterne trængte sig mere og mere på. Men forfatningskampen stod i vejen, så først efter systemskiftet nåede man i 1903 frem til indførelsen af den almindelige indkomstskat.

Bind 5 af Dansk Skattehistorie skrives af universitetslektor ved Syddansk Universitet, dr. phil. Anders Monrad Møller, kendt fra told-, post- og søfartshistoriske værker. Anders Monrad Møller er desuden specialist i Christian VIII og har udgivet kongens dagbøger og optegnelser i tre store bind (1995). Han har siden 1989 været redaktør af Historisk Tidsskrift.

Pris
Pris for medlemmer ved bestilling som enkeltbind: 328 kr.

Pris for ikke-medlemmer ved bestilling som enkeltbind: 428 kr.

Bogen kan bestilles via Bogbestilling.