Dansk Skattehistorie VI af Hans Chr. Johansen.

Indkomstskatter og offentlig vækst 1903-2005
Bind 6 af Dansk Skattehistorie er skrevet af professor, dr. oecon. Hans Chr. Johansen, der er leder af Demografisk Forskningscenter ved Syddansk Universitet. Hans Chr. Johansen har i en menneskealder tilhørt eliten af dansk økonomisk-historisk forskning. Blandt hans mest kendte værker er Dansk Socialhistorie IV (1979), Odense Bys Historie 1700-1789 (1983), Gyldendals Danmarkshistorie IX 1914-1980 (1985) og Danmark i tal (1991).

Bindet skildrer den statslige indkomstskat, skattefradragsretten og kildeskatten samt skatteadministrationens og skatteydernes hverdag i samarbejde og konfrontation.

Pris for medlemmer ved bestilling som enkeltbind: 328 kr.

Pris for ikke-medlemmer ved bestilling som enkeltbind: 428 kr.

Bogen kan bestilles via Bogbestilling.