Dansk Toldhistorie I-V af Mikael Venge, Henrik Becker-Christensen, Henrik Fode, Anders Monrad Møller, Paul Gersmann, Alf Therkildsen og P.O. Tobiesen Meyer.

1987-1990. 2.213 s. ill. indb.

Værket rummer en grundig behandling af told- og afgiftspolitikkens historie, og giver en skildring af, hvad der skulle erlægges, og hvordan det foregik. Forholdet mellem de politiske hensigter og de økonomiske realiteter omkring told og afgifter skildres, herunder smugleri og anden toldsvig, som gennem tiderne har været en del af hverdagen. Værket er således med til at placere såvel toldere og toldadministration i en større historisk sammenhæng - fra middelalderen og frem til 1982.

Pris
Pris for medlemmer: 1.240 kr.

Pris for ikke-medlemmer: 1.485 kr.

Værket kan bestilles via Bogbestilling.