Uniformer i Toldvæsen og Grænsegendarmeri af Ingeborg Cock-Clausen og Aage E. Hansen.

1992. 310 s. ill. indb.

Ingeborg Cock-Clausen gennemgår udviklingen af toldvæsenets uniformering fra de første tilløb under Napoleonskrigene frem til vore dages tolduniform, som man endnu kan se den ved grænsen eller i lufthavnen. Aage E. Hansen beskriver indgående grænsegendarmernes uniformer samt bevæbning med sabler, karabiner og pistoler. Grønne, lyseblå og mørkeblå uniformer med tilhørende distinktioner skiftede udseende i takt med moder, holdninger og arbejdsopgaver. Herudover indeholder værket forklaringer på de mange uniforms- og våbentekniske udtryk, som også anvendes af militæret og andet uniformeret personale. Alt illustreret med billeder både fra dagligdagen og fra mere højtidelige lejligheder.

Pris
Pris for medlemmer: 338 kr.

Pris for ikke-medlemmer: 448 kr.

Bogen kan bestilles via Bogbestilling.

Visning af billede: uniformer