Det gamle Aalborghus. Told og skatter på Christian II's tid af Mikael Venge.

1991 198 s. ill. indb.

Det middelalderlige Aalborghus forsvandt under Grevens fejde, men endnu på Christian II?s tid administreredes hele 13 herreder på begge sider af Limfjorden herfra. Storættede, højadelige lensmænd vekslede med effektive, borgerlige embedsmænd, som kongen indsatte, når skatte- og toldskruen skulle strammes.

Mikael Venge har gravet i de bevarede regnskaber fra Aalborghus og skildrer især den velkendte Hans Tolders virksomhed omkring 1520. Bogen følger opkrævningen af landeskatter og intrigespillet omkring len og "ben", der kulminerede under Christian II?s besøg i Aalborg. En bevæget tid, da Nørrejylland udgjorde Danmarks vilde vesten, danner baggrund.

Et lokalhistorisk studie; men tillige et vægtigt bidrag til den danske told- og skattehistorie.

Pris
Pris for medlemmer: 148 kr.

Pris for ikke-medlemmer: 198 kr.

Bogen kan bestilles via Bogbestilling.

Visning af billede: det_gamle_aalborghus