Odense toldkammers historie 1632-1988 af Otto Madsen og Anders Monrad Møller.

1989. 374 s. ill. lærredsindb.

Enhver med interesse for byens historie vil her finde et spændende supplement til tibindsværket om Odense bys historie med hidtil ukendt stof om Odense og omegn gennem tiderne set fra denne specielle synsvinkel. Samtidigt er bogen også et vægtigt supplement til Dansk Toldhistorie, idet Odense toldkammers historie er den første grundige og gennemgribende skildring af et enkelt toldkammers historie.

Bogen behandler tolderne, toldernes huse og toldvæsenets virksomhed i lokalsamfundet, således den Odensetolder, der i 1700-tallet blev arresteret for smugleri. Han havde været lidt vel glad for rødvin, og der oprulledes en sag, som tillige involverede en række af byens førende købmænd. Smuglerier og smugleribekæmpelse er uløseligt forbundet med toldhistorien; men samtidig møder man i nyere tid en handelsstand og i det hele taget et erhvervsliv, som indgår i et aktivt samarbejde med toldvæsenet.

Der er redegjort for konsumtionsbodernes skiftende placering i forhold til byens porte samt de fire egentlige toldkammerbygninger, som alle ligger der den dag i dag. Den ene ved banegården og hele tre ved havnen, heriblandt den nyeste, hvor nu Told- og Skatteregion Odense har til huse. En sand guldgrube for lokalhistorisk interesserede.

Pris
Pris for medlemmer: 148 kr.

Pris for ikke-medlemmer: 198 kr.

Værket kan bestilles via Bogbestilling.

Visning af billede: odense_toldkammers_historie