Visning af billede: zise_top  
Visning af billede: zise_top_2   
     Til Forsiden        Kontakt  
 
 

 

Fortegnelsen omfatter kun lokalforvaltningen i det nuværende Danmark (med forbehold for mangler vedr. Sønderjylland til 1864), og ikke titler på kollegie-, ministerie-, departements eller direktoratsniveau. Desuden omtales naturligvis kun etatens egne titler (dog med tillæg af nogle få betegnelser med nær tilknytning til toldvæsenet) og ikke de fine titler fra kammerjunker til etatsråd eller fra den militære løbebane, som optræder i forbindelse med så mange toldfunktionærers faglige titler. Indtil 1797 - og knap nok senere - synes man ikke at have tilstræbt noget virkeligt fælles præg i lokalforvaltningen, og der kan sikkert findes titler, mere eller mindre »skræddersyede«, som mangler i fortegnelsen. I øvrigt er udgangspunktet for listen især trykt litteratur, ligesom henvisninger oftest gives hertil, idet kun arkivgennemgangen er ordnet efter kategorier.

Fortegnelsen søger først og fremmest at give et indtryk af titelindehaverens placering i toldvæsenets hierarki, men tillige en fornemmelse af, hvor udbredt brugen af titlen var og i et vist omfang, hvilken arbejdsfunktion den dækkede, såfremt den er kendt og ikke umiddelbart indlysende.

Forkortelser: C.S. = Cirkulæresamling. CCD = V.A. Secher's Forordninger (Corpus constitutionum Daniæ). Thaulow og Grønvold = J. Thaulow og P. Grønvold: »Toldvæsenets organisatoriske og personelle Ordning«, udgaver hhv 1916 og 1933. T&K = Told- og Konsumtion(s).

Om bogstaverne og tallene i skarp parentes henvises til afsnit II af artiklen i Zise nr. 2 1993, s 55-92 »Min oldefar var tolder...«, som er en vejledning for slægtsforskere, toldhistorikere og andet godtfolk i jagten på Etatens personale gennem 300 år. Perioderne skal dog repeteres:

  • Kategori [A-D] gælder for tiden 1632-1851
  • Kategori [I-V] gælder for tiden 1851-1908
  • Kategori [23-1] gælder for tiden 1908-1919
  • Kategori [(1)-(17)] gælder for tiden 1919-1932
  • Kategori [P] gælder for tiden 1632-1932

Endelig skal bemærkes, at alle titler, der optræder som slagord i fortegnelsen, er skrevet med stort begyndelsesbogstav, og at selve slagordet i den tilhørende tekst angives med forbogstavet.

Fortegnelse over toldetatens titler:

[Artikel i Zise, 16.årg., nr. 3, 1993, s 95-143 af Otto Madsen].

Tilbage | Til Top