Visning af billede: zise_top  
Visning af billede: zise_top_2   
     Til Forsiden        Kontakt    
 
 

 

Dansk Toldhistorisk Bibliografi -1982

Toldvæsen

1840 - Sponneck - Om Toldvæsen

Accise og konsumtion

1849 - Om Consumtionen og dens Ophævelse

Afgifter

1865 - Commissionsbetænkning - Øl og mineralske Vande

Kasse- og regnskabsvæsen

1840 - Kasse- og Regnskabsvæsen

Krydstoldvæsen

Inventarie-Liste for Krydsfartøiet No. 26

Øresundstolden

 

Grænsegendarmeriet

 

Slesvig-Holstein

1838 - Forordning om Toldgrænsen

1838 - Provisorische Instruction

1838 - Zollverordnung - Toldforordning

1850 - Udjævning af Toldforskjellen

1852-54 - Sammlung Circulaire, Instructionen

1858-63 - Sammlung Circulaire, Instructionen

1863 - Zoll- und Schiffahrtsabgaben

1864-65 - Verordnungsblatt

Toldforordninger

Toldforordningen af 1797

Afgifter

1865 - Commissionsbetænkning - Øl og mineralske Vande

Kasse- og regnskabsvæsen

1840 - Kasse- og Regnskabsvæsen

Personalia

Toldcalender 1847

Anciennitetslister - 1869-1904 (ukomplet)

1869

1870

1872

1874-1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

Grønne bøger 1871-1920

1871 - Haandbog for Toldetaten

1874 - Haandbog for Toldetaten

1877 - Haandbog for Toldetaten

1881 - Haandbog for Toldetaten

1884 - Haandbog for Toldetaten

1887 - Haandbog for Toldetaten

1890 - Haandbog for Toldetaten

1893 - Haandbog for Toldetaten

1896 - Haandbog for Toldetaten

1899 - Haandbog for Toldetaten

1902 - Haandbog for Toldetaten

1905 - Haandbog for Toldetaten

1908 - Haandbog for Toldetaten

1911 - Haandbog for Toldetaten

1914 - Haandbog for Toldetaten

1917 - Haandbog for Toldetaten

1920 - Haandbog for Toldetaten

København

1873 - Kjøbenhavns Told- og Havneforhold - Hassing

Tilbage | Til Top