Visning af billede: zise_top  
Visning af billede: zise_top_2   
     Til Forsiden        Kontakt  
 
 

Generalforsamlingen udskudt

Told- og Skattehistorisk Selskab har i "Zise Nyhedsbrev 2020" indkaldt til ordinær generalforsamling torsdag den 30. april 2020, men bestyrelsen har besluttet at udskyde generalforsamlingen uanset, at § 9 i selskabets vedtægter fastsætter, at generalforsamlingen afholdes hvert år i april eller maj.

Baggrunden herfor er, at regeringen som led i indsatsen mod spredning af COVID-19 i Danmark har indført midlertidigt forbud mod at afholde arrangementer og aktiviteter, hvor flere end 10 personer er samlet, hvilket omfatter både offentlige og private arrangementer mv. Dertil kommer, at vi den 30. april 2020 ikke vil have adgang til Skatteforvaltningens bygning Østbanegade 123, som i.h.t. regeringens bestemmelse, som det ser ud lige nu, først vil åbne den 11. maj 2020. Vi har heller ikke mulighed for at forudse om forbuddet, om at samles flere end 10 personer, fortsat vil være gældende.

Generalforsamlingen afholdes i stedet torsdag den 15. oktober 2020, kl. 16.00. Generalforsamlingen er endvidere flyttet til Skattestyrelsen, Copenhagen Towers, Hannemanns Allé 25, 2300 København S, da Skatteforvaltningen forlader Østbanegade 123 i løbet af efteråret.

Bestyrelsen

Tilbage | Til Top