Visning af billede: zise_top  
Visning af billede: zise_top_2   
     Til Forsiden        Kontakt  
 
 

Told- og Skattehistorisk Selskab indkalder herved til generalforsamling onsdag den 31. maj 2023, kl. 16.00 i

Skattestyrelsen
Copenhagen Towers
Hannemanns Allé 25
2300 København S

med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om virksomheden 1. januar - 31. december 2022
 3. Regnskab 1. januar - 31. december 2022
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.v.
  1. redaktør
  2. 2 bestyrelsesmedlemmer
  3. 2 bestyrelsessuppleanter
  4. 2 revisorer
  5. en revisorsuppleant
 5. Fastsættelse af kontingent for 2024
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt

 

Bestyrelsen

Tilbage | Til Top